قهرمانی در پانزدهیمن دوره مسابقات کاراته کشور در سکوت خبری

قهرمانی در پانزدهیمن دوره مسابقات کاراته کشور در سکوت خبری

حضور و قهرمانی جانان جعفرپور و سایر هم‌باشگاهی های او در پانزدهمین دوره مسابقات کاراته باشگاه های کوبه اوزاکا کشور درحالی بود که با کمترین بازتاب رسانه ای این موفقیت برای دختران ایران رقم خورد. اخیرا پانزدهمین دوره  مسابقات کاراته باشگاه های کوبه اوزاکا کشور از ۲۶تا۲۹بهمن ماه در بندر عسلویه  برگزار شد و بیش